JeugdStrafrecht

De belangen van een jeugdige verdachte zijn bij ons altijd het belangrijkste uitgangspunt bij iedere zaak die we aannemen.

Jeugdstrafrechtzaken

Een vak apart

Ook als minderjarige of jong volwassene kun je in aanraking komen met het strafrecht. Wat kun je dan allemaal verwachten? Wat zijn jouw rechten? Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn toekomst? Ook als ouders/verzorgers wilt u er van verzekerd zijn dat uw zoon/dochter goede juridische bijstand krijgt en zo min mogelijk hinder ondervindt voor zijn/haar toekomst.

Het is dan ook niet voor niets dat niet iedere (strafrecht)advocaat minderjarigen of jong volwassenen mag bijstaan. Alleen een gespecialiseerd en specifiek voor dit rechtsgebied opgeleide jeugdrechtadvocaat komt hiervoor in aanmerking. Mr. IJsseldijk is niet alleen gespecialiseerd op dit gebied en als zodanig ook ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, maar heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het bijstaan van minderjarigen en jong volwassenen.

Het is van groot belang om als advocaat voor jeugdigen alles in het werk te stellen om de zaak buiten het Openbaar Ministerie of de strafrechter af te handelen. Dit is met name van belang om zo min mogelijk problemen te ondervinden voor de toekomstplannen die er zijn. Denk daarbij aan het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, de zogenaamde VOG, die steeds vaker wordt vereist om een opleiding te volgen of werk te krijgen. 

Om de schade zo klein mogelijk te houden is het van groot belang om zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen.

Dat begint al op het politiebureau. Als jeugdige verdachte heb je recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor. Consultatiebijstand en verhoorbijstand, noemen we dat. Dit geldt ook voor niet aangehouden jeugdigen.

Een volgende fase

Na het verhoor en afronden van het onderzoek door de politie, breekt de volgende fase aan. Wat gebeurt er nu met de zaak? Hierbij is het van belang om als advocaat niet af te wachten, maar pro-actief alles in het werk te stellen opdat de officier van justitie een zo gunstig mogelijke beslissing zal nemen.

Dat kan door in een vroeg stadium aan te dringen om de zaak (voorwaardelijk) te seponeren of bijvoorbeeld af te doen via HALT. Als er hulpverlening nodig is, dan is het van belang dat die er zo snel mogelijk komt en ook passend is. Het bestraffen of afstraffen van een jeugdige verdachte mag niet op de voorgrond treden. Het belang van de jeugdige hoort voorop te staan. Dat is een zo belangrijk recht dat dat zelfs in internationale verdragen is vastgelegd. Als jeugdrechtadvocaat zorgen we er voor dat dit belangrijke recht ook in acht wordt genomen door alle instanties.

Een Zitting

Het kan zijn dat de zaak toch op een zitting komt. Dat kan op een zogenaamde OM zitting (bij de officier van justitie) of bij de Kinderrechter. Bij een zwaardere zaak kan een meervoudige kamer waarin 3 rechters zitting hebben, zich over de zaak buigen.

Als de zaak op zitting komt,  is het van groot belang om een gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat in te schakelen. Want klopt de beschuldiging wel? Is die niet veel te zwaar aangezet? Misschien is er wel sprake van een strafuitsluitingsgrond, omdat er sprake is van zelfverdediging (noodweer). Welke straf kan er volgen? Dat zijn vragen waarop wij uw antwoord kunnen geven en vaak gerust kunnen stellen. 

RECHTSBIJSTAND Aan jongeren

Kostenloos

De rechtsbijstand aan jeugdigen is zo belangrijk dat die kosteloos is, ongeacht inkomen van ouders. Dat geldt overigens alleen voor advocaten die voldoen aan de kwaliteits- en opleidingseisen van de Raad voor Rechtsbijstand en als jeugdrechtadvocaat staan ingeschreven. De advocaten van IJsseldijk Advocatuur voldoen daaraan.

Voor jongeren gelden speciale regels en procedures. Een aparte tak van strafrecht, waarvoor onze advocaten aparte opleidingen hebben gevolgd. 

Het is een groot misverstand dat verdachten die ouder zijn dan 18 onder het volwassenenstrafrecht vallen. Er is een speciale regeling voor personen van 18 tot 23 jaar. Het zogenaamde adolescentenstrafrecht (ASR). Zij kunnen in aanmerking komen voor toepassing van het jeugdstrafrecht, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Toepassing van het jeugdstrafrecht heeft grote voordelen. Zoals hierboven al aangegeven,  dient het belang van de jeugdige voorop te staan. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor hulpverlening en zijn de straffen ook lager ten opzichte van volwassenen. 

IJSSELDIJK ADVOCATUUR | ADVOCATENHUYS VELPERWEG | VELPERWEG 78 | 6824 HL | Arnhem | 026 - 323 00 30